Vid sidan av våra ordinarie uppdrag arbetar jag och litteraturvetaren Sofia Pulls under 2019-2020 med ett lustdrivet forskningsprojekt om hur platser och identiteter skapas i Sven-Ingvars texter. Slutprodukten kan läsas i Svenskt visarkivs vetenskapliga tidskrift Puls.