Foto: Per Melander

Jag arbetar med organisationsutveckling och kompetensutveckling, med kommunikation och ökad jämlikhet som verktyg.

Jag rör mig till vardags mellan starkt kvinnodominerade branscher och starkt mansdominerade branscher. Men trots att villkoren skiljer sig är utmaningarna likartade: Det handlar om att utmana begränsande normer, att göra abstrakta fenomen begripliga för olika målgrupper och att förmå andra att förstå vad det är vi egentligen gör. I grunden handlar det om att bygga tillitsfulla relationer.

I botten är jag lektor strategisk kommunikation och forskar om förskolors kommunikation. Jag disputerade 2019 på en avhandling om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Stärkt av det stora intresset skrev jag en mer praktiskt inriktad bok på samma ämne, med övningar och reflektionsuppgifter för rektorer, arbetslag och studentgrupper. Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan gavs ut på Studentlitteratur hösten 2020.

Under våren 2021 är jag tjänstledig från mitt lektorat för att arbeta praktiskt med kommunikation, bland annat i de branscher jag forskat om. Jag skriver på uppdrag, föreläser och utbildar. Ibland arbetar jag ensam, ibland tillsammans med Johanna Engström och Vkna jämställdhetskonsulter.

Mina texter finns bland annat att läsa på Förskoleforum och i Förskola21. Kontakta mig gärna direkt, om du har förfrågningar om föreläsningar.

Mitt enda egentliga mål med tjänstledigheten är att befinna mig i nya sammanhang, lära mig nya saker och arbeta utifrån lust och nyfikenhet. På stulna stunder skriver jag läromedel och smygforskar.

Hör av dig så berättar jag mer.