Kommunikation och begriplighet löper som en röd tråd genom min splittrade yrkesvardag: Jag hjälper organisationer och företag att bygga starkare organisationskulturer och varumärken.

Jag skriver på uppdrag, föreläser, utbildar och tar konsultuppdrag – ofta i extremt mandominerade eller kvinnodominerade branscher. Ibland arbetar jag ensam, ibland tillsammans med Johanna Engström och Vkna jämställdhetskonsulter. Ofta handlar det om att försöka få andra att förstå vad kunden sysslar med. Alltid handlar det om att bygga tillitsfulla relationer.

Jag disputerade 2019 på en avhandling om förskolors kommunikation med vårdnadshavare. Året därpå plockade jag isär avhandlingen och byggde något helt nytt. Jag har beskrivit det så här:

Avhandlingar är lite torra. Jag ville ge alla rektorer, arbetslag och studenter tillgång till de frågor och material som förskollärarstudenterna och jag arbetar med i mina workshops. Jag tycker att vi som forskare har ett ansvar att paketera våra resultat så att de blir användbara i praktiken och det har jag gjort nu. Jag ser det som att jag har skurit bort de torra kanterna på en limpa och använt det goda i mitten som grund för ett betydligt mer aptitligt bakverk.

Tidningen förskolan

Kommunikation med vårdnadshavare – En professionell kompetens i förskolan gavs ut på Studentlitteratur hösten 2020 och är fyll med övningar och reflektionsuppgifter för rektorer, arbetslag och studentgrupper. Ännu mer praktiskt inriktad är Effektiv kommunikation, min digitala utbildning för arbetslag.

Läs mer om hur jag hjälper företag och organisationer här, eller hör av dig så berättar jag mer.