Läs mer om Kommunikation med vårdnadshavare hos Studentlitteratur. Bokens finns nu att köpa hos Bokus.

Eckeskog, Linn. Kommunikation med vårdnadshavare – en professionell kompetens i förskolan. Studentlitteratur, 2020.

Om samverkan är summan av de många formella och informella interaktionerna mellan förskolepersonal och vårdnadshavare, handlar då inte all samverkan i grunden om kommunikation?


”Treåring kvarglömd på dagis”

Rubriker som dessa får dig antagligen att stanna upp. Kanske suckar du över att rapporteringen om förskolan så ofta handlar om problem. Kanske skaver benämningen dagis. Och när grannen en stund senare lite skämtsamt frågar varför du behövde läsa vid universitet för att vinna över fyraåringar i Fånga ballongerna – ja då knyter du kanske näven i fickan och frågar dig varför omgivningen inte förstår ditt yrke och din organisation.

Går det att omförhandla fördomar om förskolan? Finns det sätt att berätta om ditt arbete som ökar omgivningens förståelse? Kan du i kommunikationen med andra upprätta dig själv som professionell pedagog – och samtidigt öppna upp för vårdnadshavares inflytande? Hur kan du förstå din föräldragrupp och bjuda in till delaktighet, men ibland också markera gränser?

I Kommunikation med vårdnadshavare bygger Linn Eckeskog vidare på slutsatser från sin doktorsavhandling Kommunikation i förskolan, som är en av de mest lästa monografierna i Sverige 2019 och 2020. Med fokus på den medierade kommunikationen varvar Eckeskog forskningsresultat med konkreta övningar. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma och studenter vid utbildningar kopplade till förskolan, men resonemangen och råden är även överförbara på fritidshem och skola.