“I denna avhandling analyserar jag vad kommunikationsarbete innebär för förskollärare och barnskötare i svenska förskolor, vad de faktiskt gör när de kommunicerar och vilka betydelser det kan få.” 

Jag ägnade en stor del av 2010-talet åt att försöka förstå hur och varför förskolepersonal kommunicerar med omgivningen i allmänhet och vårdnadshavare i synnerhet. I förskolan, liksom i alla andra organisationer, finns förgivettaganden, traditioner och normer, som jag ville synliggöra och plocka isär.

Forskningsprojektet sammanfattades 2019 i doktorsavhandlingen Kommunikation i förskolan – förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap. Avhandlingen, som till min (jätte)stora glädje blev en av de mest lästa monografierna både 2019 och 2020, finns att ladda ner kostnadsfritt här.

Det växande intresset för förskollärares och barnskötares kommunikationsarbete är begripligt och rimligt: frågan om kommunikation knyter an till frågor om professionalisering och jämlikhet. Under 2020 har jag därför tagit mina insikter från avhandlingen och skrivit kursboken Kommunikation med vårdnadshavare på uppdrag av Studentlitteratur.