Föreläsare, författare och forskare

Kategori: Artiklar och intervjuer om böckerna

Intervju i Förskolan

I januarinumret av tidningen Förskolan intervjuas jag av Cecilia Lindgren om boken Kommunikations med vårdnadshavare (2020).

Hur formas bilden av förskolan?

Med många tusentals prenumeranter är appen Förskola21 en lättillgänglig plats för fortbildning, där förskolan står i centrum. Strax innan jul skrev jag två inlägg, som finns att läsa i sin helhet i den kostnadsfria appen.

Sagt om avhandlingen

Poddar

Mediespanarna #368

….i vilket Linn Eckeskog, doktor i Medie och kommunikationsvetenskap, berättar om hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar och vilka utmaningar förskolor och kommuner står inför vad gäller föräldrars olika förutsättningar att tillgodogöra sig information.

Bloggar

När Heide et al sammanfattar projektet Kommunikativa organisationer konstateras att mer uppmärksamhet borde ägnades åt de medarbetare vars huvudsakliga arbetsuppgifter inte är kommunikation, men vars kommunikationspraktiker och förmågor organisationen är beroende av. Förskollärare och barnskötare är just en sådan grupp. Det huvudsakliga arbetet i svenska förskolor sker i barngrupp. Barngruppen står av förklarliga skäl också i centrum för de kollegiala samtalen, för forskningen och för litteraturen om förskolan. Föräldrarelationen framstår som något av en parentes, något vid sidan av, trots att den ingår i arbetet och är förknippad med stora utmaningar. 

Blogginlägg om avhandlingen på Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK).

Skrivet om avhandlingenDrivs med WordPress & Tema av Anders Norén