Om samverkan är summan av de många formella och informella interaktionerna mellan förskolepersonal och vårdnadshavare, handlar då inte all samverkan i grunden om kommunikation?

Eckeskog (2020: 12)

Kommunikation med vårdnadshavare (2020)

Eckeskog, Linn (planerad utgivning november 2020). Kommunikation med vårdnadshavare – en professionell kompetens i förskolan. Studentlitteratur, 2020.

Genom att reflektera över sin vardagliga kommunikation är det möjligt att på ett medvetet vis skapa rutiner och arbetssätt som underlättar, effektiviserar och förbättrar det kommunikationsarbete som förskolans personal redan ägnar sig åt – och är ålagd att ägna sig åt. Det är där denna bok kommer in.

Eckeskog (2020:19)

Kommunikation i förskolan (2019)

Eckeskog, Linn (2019). Kommunikation i förskolan – förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2019.

Avhandlingen finns att ladda ner i sin helhet  här.

I denna avhandling analyserar jag vad kommunikationsarbete innebär för förskollärare och barnskötare i svenska förskolor, vad de faktiskt gör när de kommunicerar och vilka betydelser det kan få. 

Eckeskog (2019: S 1)