När jag arbetade med min avhandling hade jag förmånen att få min text läst av professor Ingegerd Tallberg Broman vid Malmö universitet. Läsningen kallas för mittseminarium är ett sätt att kvalitetssäkra processen och i bästa fall höja nivån på hela projektet.

Allt sedan mittseminariet har Ingegerd och jag hållit kontakten och jag smickrades när hon, med sin meritlista, ville ha mig med i författandet av ett kapitel om hur förskolans personal kan tänka på SKA i relation till föräldrakommunikation. Boken gavs ut på Liber och är skriven under Gunnar Åséns redaktörskap. Du hittar den här.

I den här boken presenteras en rad nya perspektiv på det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Boken behandlar följande områden:

– Vad systematiskt kvalitetsarbete innebär i förskolan

– En historisk tillbakablick på hur utvärdering och bedömning av kvalitet vuxit fram och förändrats över tid

– Systematiskt kvalitetsarbete med barnet i centrum – från arbetslag till huvudman

– Att öppna upp för prövande av begreppet flerstämmig kvalitet i förskolan

– Pedagogisk dokumentation som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete

– Det lärande samtalets betydelse i systematiskt kvalitetsarbete

– Pedagogiska relationer – kvalitetens brännpunkt

– Föräldrasamarbete och föräldradeltagande – två teman i det systematiska kvalitetsarbetet

Boken vänder sig till blivande och verksamma förskollärare, barnskötare, rektorer och huvudmän. Den kan med behållning också läsas av andra som är intresserade av förskolefrågor.

I boken medverkar såväl yngre som mer erfarna forskare inom förskolans område: Linn Eckeskog, Christian Eidevald, Ingela Elfström, Sven Persson, Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth, Elisabeth Åsén Nordström och Gunnar Åsén.

LIber.se