Jag har i trevligt och namnkunnigt sällskap arbetat med två böcker under 2021 och 2022. Den första boken är en antologi för Studentlitteratur under Gunnar Åséns redaktörskap, som redan finns i handeln. Ingegerd Tallberg Bromans och mitt gemensamma kapitel heter “Att rikta den granskande blicken mot föräldrasamarbetet” (Åsén 2022).

Den andra boken är en antologi varsamt sammanställd av Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson, som kommer ut hösten 2022 på Liber. Mitt kapitel heter “Föräldrakommunikation – en balansakt på förskolans gräns” (Riddersporre och Erlandsson 2022).

Här kan du läsa ett smakprov på Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (2022) och här kan du hålla utkik efter Att styra förskolan med värdegrund (2022).