Föreläsare, författare och forskare

Månad: december 2021

“Tänk igenom vad ni vill förmedla”

I det senaste numret av Förskoletidningen skriver jag om föräldrasamarbetet, professionalisering och digitalisering. Vad har den hastiga övergången till digital kommunikation inneburit för förskolorna?

Hur vi kommunicerar med vårdnadshavarna påverkar yrkets status. Vi kan bedriva en verksamhet med hur hög kvalitet som helst, men det krävs också att andra ser och förstår vad vi egentligen gör, skriver Linn Eckeskog.

”Det var Melinda som ringde, såklart. Hon är sen att hämta som vanligt. Tänk att det alltid blir så här.” Förskolläraren riktar sig till kollegan i rummet, omedveten om att telefonsamtalet fortfarande är i gång. Kvar i luren finns den mamma som just ringt för att meddela att hon blir sen att hämta dottern. Personalens ton är ny och främmande för henne – liksom frustrerad och anklagande. Skammen rusar genom mammans kropp. När hon lägger på telefonen har skammen bytts mot ilska och besvikelse. Hon letar upp rektorns telefonnummer.

Skolporten: Rektor i förskolan 7 februari

I november föreläste jag på Skolportens konferens för specialpedagoger i förskolan. Tack till er som deltog och som dessutom återkopplade med egna tankar om de frågor jag tog upp. Måndag 7 februari återvänder jag till Stockholm för att föreläsa för att föreläsa på konferensen Rektor i förskolan.

15.15 Ett rektorsperspektiv på föräldrakommunikation
Att samverka med barnens vårdnadshavare är ofta meningsfullt – och krävande. Dessutom är det en del i uppdraget som lätt hamnar i skymundan i utbildning, kompetensutveckling och planering. Ta del av en föreläsning där fokus ligger på hur du som rektor genom reflektion, struktur och rutiner kan avlasta arbetslagen och i bästa fall också bidra till ökad likvärdighet. I föreläsningen lyfts frågor som:

Vilka funktioner fyller kommunikationen i förskolan?

Vad utmärker våra föräldragrupper, och vilken betydelse har deras sammansättning?

Vilken roll vill vi att vårdnadshavarna ska ha i relation till våra verksamheter?

Vad bör jag som rektor reflektera över och ta ställning till när det kommer till föräldrakommunikation?

Hur kan du som rektor skapa rutiner och strukturer som avlastar personalen och sparar tid?

Hur mycket är det rimligt att arbetssätten skiljer sig mellan olika avdelningar inom en och samma förskola?

Vilka medier för kommunikation använder vi, och varför?

Borde vi använda mallar och ha interna principer och riktlinjer?

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén